Nasze grupy

Wydarzenia

Oferta programowa

Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Realizacja podstawy wspierana jest wybranymi przez nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. Ponadto w przedszkolu wykorzystywane są liczne programy autorskie opracowane przez nauczycieli. Koncepcja Przedszkola nr 8 w Sopocie Nauczyciele realizując cele i zadania określone w podstawie, wspomagają i…

Nasze nauczycielki

Aktualności

Zasady przyjmowanie dzieci do przedszkola!