NASZ  HYMN

Dziewczynka

Tu w Sopocie jest przedszkole – do niego chodzimy,
Nie zmienimy je na inne – ósemkę wolimy!

Rysujemy, budujemy i razem śpiewamy,
Tu czujemy się bezpiecznie jak w domu
u mamy!

Wszystko wkoło poznajemy, ciągle odkrywamy,
nawet taniec i angielski jest nam dobrze znany.

ChłopiecJuż od rana wraz z paniami świetnie się bawimy i dyżury w naszych salach sumiennie pełnimy.

Dwie kucharki nam gotują, pyszności rozdają,
A troskliwe panie woźne zawsze posprzątają.

Małe Żabki, dzielne Skrzaty, czerwone Biedronki, tu ciekawie czas spędzają, przedszkole kochają.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

Administrator Danych Osobowych Przedszkola Nr 8 w Sopocie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Sabina Baczyńska Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. T. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane, dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf