NASZ  HYMN

Dziewczynka

Tu w Sopocie jest przedszkole – do niego chodzimy,
Nie zmienimy je na inne – ósemkę wolimy!

Rysujemy, budujemy i razem śpiewamy,
Tu czujemy się bezpiecznie jak w domu
u mamy!

Wszystko wkoło poznajemy, ciągle odkrywamy,
nawet taniec i angielski jest nam dobrze znany.

ChłopiecJuż od rana wraz z paniami świetnie się bawimy i dyżury w naszych salach sumiennie pełnimy.

Dwie kucharki nam gotują, pyszności rozdają,
A troskliwe panie woźne zawsze posprzątają.

Małe Żabki, dzielne Skrzaty, czerwone Biedronki, tu ciekawie czas spędzają, przedszkole kochają.

W związku z epidemią koronawirusa,
czasowo, narazie do 10 kwietnia 2020 r.
zawieszone zostały zajęcia dla dzieci.

W ten trudny dla nas wszystkich czas,
zapraszamy Rodziców
do wykorzystywania przygotowywanych przez nauczycieli propozycji różnorodnych form aktywności do wspólnej pracy
z dziećmi w domu
(w zakładce Zajęcia dodatkowe),
a także poprzez link https://tiny.pl/tkv3s (dla dzieci
z grupy I) oraz panel dla rodziców w programie iPrzedszkole
(dla dzieci z grupy II i III).

 

Dostępność placówki dla osób i podmiotów
z zewnątrz  jest  ograniczona
WSTĘP  TYLKO  W  SPRAWACH  PILNYCH
po  wcześniejszym  uzgodnieniu

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU:

tel. 058 551 14 70
e-mail: przedszkole8@sopot.pl


Uprzejmie informujemy, że temin tegorocznej rekrutacji został wydłużony do 30 kwietnia 2020r.

Wnioski można składać poprzez pocztę elektroniczną
lub umieszczenie w skrzynce podawczej
w Urzędzie Miasta Sopotu.

 

Administrator Danych Osobowych Przedszkola Nr 8 w Sopocie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Sabina Baczyńska Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. T. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane, dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf