DRODZY RODZICE 4-latków

W naszej placówce będą prowadzone przesiewowe badania logopedyczne dzieci 4-letnich. Badaniem przesiewowym zostaną objęte dzieci urodzone w 2017 roku. Badanie przeprowadzone zostanie przez przez logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, bezpłatnie.

Zgłoszenia przyjmujemy w odpowiedzi na wniosek złożony w przedszkolu.