Szanowni Państwo

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/22 opłata na Radę Rodziców wynosi 40 zł +40 zł na naukę j. angielskiego

Opłatę prosimy wpłacać na niżej podane konto

15 1240 1242 1111 0000 1588 6488

Dziękujemy