Informujemy, że termin przerwy wakacyjnej przypada na 3-14 sierpień b.r. O możliwości skorzystania z pobytu w okresie wakacyjnym, decydować będą:

Kryteria przyjęć, zgodne z procedurą funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii

  • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikow handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • dzieci rodziców, którzy oboje pracują zawodowo i nie mogą dziecku zapewnić opieki kryteria dodatkowe, dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających niepełnosprawne rodzeństwo, wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica.