Ważną sprawą jest punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Rodzicu, uwierz nam, że o wiele przyjemniej jest dziecku zjadać śniadanie w towarzystwie swoich rówieśników, współdecydować o aktualnych  poczynaniach w grupie itp. Szanowni Rodzice,  własnym przykładem, uczcie swoje dzieci odpowiedzialności, systematyczności, poszanowania umów i zasad regulujących wzajemne kontakty.

zabawa