Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym. Często są to pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. Przystosowanie dziecka do przedszkola jest procesem  trudnym, złożonym i wymagającym działań na różnych  płaszczyznach. Aby pomóc dzieciom i Rodzicom zmniejszyć obawy, lęk przed czymś nowym, nieznanym w naszym przedszkolu realizowany jest „Program adaptacji dzieci w przedszkolu” Nasze działania w ramach programu obejmują m.in.: