Inteligencje wielorakie wydają się pod wieloma względami szczególnym darem dzieciństwa – Howard Gardner
Odkrywanie i rozpoznawanie zdolności dziecka. Kierowanie jego edukacją, wychowaniem tak, aby zdolności i zainteresowania wychowanek mógł z sukcesem wykorzystywać w dorosłym życiu.

Pięć filarów pracy przedszkola:

 • Teoria inteligencji wielorakich
 • Diagnoza
 • Indywidualizacja
 • Inspirujące środowisko edukacyjne
 • Dialog środowisk

Sukces zależy od:

 • przyjaznego nastawienia
 • pozytywnych komunikatów
 • uświadomienia wspólnego celu
 • zasad i konsekwencji
 • autorytetów
 • udowodnienia każdemu dziecku „że potrafi”

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku, nakierowane na wysoką jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo-dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości. Współdziałanie z lokalnym środowiskiem i innymi partnerami przedszkola.