Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych i rozwijanie zainteresowań. Metody oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego.

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
metody

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne,
 • ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody, m.in.:

 • aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniessów,
 • Metode Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodę Weroniki Sherborne
 • Metodę Batii Strauss
 • Metodę Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięcej matematyki”.