Nasz adres:

Przedszkole nr 8 ul. Jana z Kolna 3,
81-746 Sopot Tel./fax: 058 551-14-70
E-mail: p8@przedszkole8sopot.pl
REGON: 221162421
NIP: 585-10-72-574

Organ prowadzący

Gmina Miasta Sopotu
ul. T. Kościuszki 25/27
Tel.: 058 521-37-37
www.sopot.pl

Organ nadzorujący

Kuratorium Oświaty Gdańsk
ul. Wały Jagiellońskie 24
Tel.: 058 320-99-96
www.kuratorium.gda.pl