Uprzejmie informujemy, że:

W związku z panującą pandemią, organ prowadzący, zamierza  zmienić plan pracy  przedszkoli  w  okresie  przerwy  wakacyjnej.

Dotychczasowe ustalenia
( praca przedszkola w lipcu, przerwa w  sierpniu )
- mogą  ulec  zmianie

 

Celem zaplanowania organizacji pracy, uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszeń dzieci na miesiące  wakacyjne w terminie

04 - 22.05. 2020r.

Zgłoszenie, z podaniem danych osobowych dziecka
i nazwy miesiąca,  można dokonywać telefonicznie
( 58 551 14 70)
lub e-mailem (przedszkole8@sopot.pl)
 


Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf