INTENDENTKA

Odpowiada przede wszystkim za pion żywienia dzieci.

Nasze przedszkole posiada własne zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki ze świeżych, wartościowych produktów, zgodnie z zasadami higieny żywienia i wymagań dietetycznych małego dziecka w oparciu o aktualne przepisy w zakresie żywienia w jednostkach oświatowych.

Intendentka na bieżąco monitoruje zgodność składu wyżywienia i ich przyrządzania z inisterialnymi wytycznymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach).

U intendentki można uiścić opłaty  gotówkowe za przedszkole oraz miesięczne składki na Radę Rodziców.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf