W  TROSCE  O  DZIECKO

List Prezydenta Miasta Sopotu do rodziców

Adaptacja

         Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej
jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym.
Często są to pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników,
których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego 
    funkcjonoania w różnych środowiskach.

Przystosowanie dziecka do przedszkola jest procesem  trudnym, złożonym i wymagającym działań
na różnych  płaszczyznach.

        Aby pomóc dzieciom i Rodzicom zmniejszyć obawy,
lęk przed czymś nowym, nieznanym
w naszym predszkolu realizowany jest
„Program adaptacji dzieci w przedszkolu”

Nasze działania w ramach programu obejmują m. in.:

  • pierwsze spotkanie organizacyjne Rodziców z Dyrektorem
  • udział dzieci wraz z Rodzicami w Dniach Adaptacyjnych
  • warsztaty dla Rodziców z nauczycielem, psychologiem

 

Chrońmy razem nasze dzieci przed chorobami !

   Troska o zdrowie naszych wychowanków jest ważnym priorytetem
               we wzajemnej współpracy przedszkola i rodziców.
Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci respektujemy wspólnie ustalone zasady, w szczególności:

do przedszkola uczęszczać mogą
tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

w przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw

rodzice zgłaszają dyrektorowi przedszkola przypadki choroby zakaźnej

 

Ósma godzina – życie przedszkolne się zaczyna !

  Ważną sprawą jest punktualne przyprowadzanie dzieci
do przedszkola.
Rodzicu, uwierz nam, że o wiele przyjemniej jest dziecku zjadać śniadanie w towarzystwie swoich rówieśników, współdecydować
o aktualnych  poczynaniach w grupie itp.

        Szanowni Rodzice,  własnym przykładem, uczcie swoje dzieci      
     odpowiedzialności, systematyczności, poszanowania umów
            i zasad regulujących wzajemne kontakty.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf