WSPÓŁPRACA

z rodzicami:

 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  "zajęcia otwarte”, organizowane przez nauczycielki poszczególnych grup,
  a także specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe w ciągu roku szkolnego.
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
  spotkania organizacyjno-informujące,
  spotkania indywidualne, grupowe.
 • uzgadnianiu wspólnych kierunków i zakresu działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
 • współdecydowanie o działalności placówki;
  działalność Rady Rodziców
  imprezy i uroczystości – to okazja do pełnego uczestnictwa w zabawach
  z dziećmi, integracji rodziców i nawiązywanie więzi z placówką.

Kalendarz imprez i uroczystości okolicznościowych
organizowanych przez Przedszkole Nr 8
w roku szkolnym 2019/2020

20.09.2019, godz. 10.00 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

14.10.2019, godz. 10.00Dzień Edukacji Narodowej

12.11.2019, godz. 10.00Święto Niepodległości

26.11.2019, godz. 10.00Światowy Dzień Pluszowego Misia

27.11.2019, godz.  10.00 - Pasowanie na przedszkolaka (Grupa I)

28.11.2019, godz. 10.00 - Pasowanie na przedszkolaka (Grupa II i III)

05.12.2019, godz. 10.00Spotkanie z Mikołajem

grudzień' 2019Jasełka w grupach

styczeń' 2020Grupowe uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

31. 01.2020, godz. 9.30Przedszkolny Bal Karnawałowy

20.03.2020, godz. 10.00Powitanie Wiosny

08.04.2020, godz. 9.00Śniadanie z Zajączkiem Wielkanocnym

maj 2020Grupowe uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

01.06.2020  – Na Dzień  Dziecka - Wycieczka autokarowa

czerwiec 2020 - Międzyprzedszkolna Zabawa Sportowa

czerwiec 2020Uroczystość pożegnania dzieci z grupy „Biedronek”
                            odchodzących do szkoły

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianom i modyfikacjom, o czym niezwłocznie poinformujemy Rodziców.

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie

 •  diagnostyka, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, nauczycieli i rodziców;
 • realizacja Sopockiego Programu Profilaktyki Logopedycznej dla dzieci 3-4 letnich;
  zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone są w przedszkolu w grupie I przez logopedę z PPP w Sopocie.

ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Sopocie

 • różnorodne działania służące "zapoznania się ze szkolną rzeczywistością;
  uczestnictwo w lekcjach w kl. I,
  warsztaty  dla przedszkolaków w pracowni komputerowej,
  wzajemne pokazy, występy artystyczne dzieci,
  zabawy i ćwiczenia w szkolnej sali gimnastycznej,

z różnymi instytucjami użyteczności publicznej

 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Policją
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Muzyczną
 • Muzem Sopotu
 • Państwową Galerią Sztuki
 • Towarzystwem Przyjaciół Sopotu
 • z Miniteką i Sopoteką
 • Strażą  Miejską
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf