Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Sopocie z dnia 14.02.2024r, na mocy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy – Kodeks rodzinny opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1606) oraz Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.); Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1249); Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

 Dnia 15.02.2024 wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu nr 8 w Sopocie. Dokument znajduje się w zakładce poniżej