Troska o zdrowie naszych wychowanków jest ważnym priorytetem we wzajemnej współpracy przedszkola i rodziców. Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci respektujemy wspólnie ustalone zasady, w szczególności: