Drodzy Rodzice zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2006 r. Prawo Oświatowe; zarządzenie nr 866/2021 PMS z dnia 14.01.2021 uprzejmie prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022 i dostarczenie jej do przedszkola do dnia 22.02.2021