„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Z Programu w 2023 roku mogły skorzystać:

Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Oto kilka ciekawych pozycji zakupionych z funduszu NPRCZ 2.0/ 2023

Na Święta też coś mamy