Drodzy Rodzice, to już ostatni weekend przed powrotem dzieci do przedszkola. Bardzo się cieszymy, że już we wtorek się spotkamy. Informujemy, że na pierwszego września należy zaopatrzyć dzieci jedynie w obuwie zmienne oraz ewentualną odzież na przebranie (umieszczoną w plastikowych workach lub siatkach foliowych).

Podczas zebrań dla rodziców poinformujemy o dalszych potrzebach. Przygotowujemy się do rozpoczęcia z dniem 1 września nowego roku przedszkolnego.

Obowiązują nas Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. Na ich podstawie wprowadzono wewnętrzną Procedurę bezpieczeństwa, mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych zajęć.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z obowiązującą procedurą i przesłanie w terminie do 27 sierpnia b.r. na adres poczty elektronicznej przedszkola załączników nr 1 i 3 w/w dokumentu.

Informujemy również, że z uwagi na reżim sanitarny, dzieci mogą przebywać tylko w swoich grupach i salach, nie będzie zatem grup zbiorczych w godzinach porannych od 6.30 do 7.00 i popołudniowych od 15.30 do 17.00.

Zaleca się przyprowadzać i odbierać dzieci w ramach godzin pracy poszczególnych grup:

Grupa I „ŻABKI” 

8.00 - 15.30

Grupa II „SKRZATY”

 6.30 - 17.00

Grupa III  "BIEDRONKI”

 7.00 - 16.00